Namaste!

Tagastamine

Kliendil on õigus tellitud kaup tagastada 14 kalendripäeva jooksul arvestades kauba kätte saamisest.

Kauba saab tagastada Itella SmartPostiga järgmisele aadressile:

Meshmorph Studios OÜ
+372 56893070
Tallinna kärberi Selveri pakkiautomaati

Tagastatav toode peab olema originaalpakendis, kasutamata ja sildid küljes. Kauba proovimisel tekkinud müügiväärtuse vähenemine tuleb tasuda kliendil. Indiapood.ee võib keelduda kauba või pakendi tagasi võtmisest kui see on rikutud. Kauba tagastamisest tuleb Indiapood.ee-le enne postitamist teavitada, saates info oma panga rekvisiidi, kontakt andmete ja ettemaksuarve numbriga aadressile info@indiapood.ee.

Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva möödudes arvestades lepingust taganemisest (VÕS § 56 lg 3). Tagastuse kättesaamise kohta saadetakse Kliendi e-posti aadressile kinnitus. Kauba tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 10 € ulatuses Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule. Juhul kui Klient soovib toodet vahetada teise sarnase kaalu ja suurusega toote vastu, tuleb Kliendil tasuda vaid tagastuskulu, uue toote postitamiskulu kannab Indiapood.ee. Kui selgub, et toode on defektiga, mida enne pakendi avamist ei olnud võimalik avastada ning mis ei ole tekkinud pakendi avamisel, või Klient on saanud hoopis vale toote, võtke palun ühendust e-posti aadressil info@indiapood.ee

Tagastamisele ei kuulu sukatooted, rannarõivad ja pesu, hügieenilistel põhjustel. Samuti ei kuulu tagastamisele virtuaalsed tooted näiteks üritused, koolitused jms.