Namaste!

Müügitingimused

Tutvustus
Käesolevad tingimused kehtivad Indiapood.ee klientide (edaspidi Klient) ja Indiapood.ee omaniku MESHMORPH STUDIOS OÜ (edaspidi Indiapood.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. Indiapood.ee ja Klient soovivad kaubelda Indiapood.ee kodulehekülje www.indiapood.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Indiapood.ee koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
Indiapood.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi, tootekirjeldusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.indiapood.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

Hinnad
Indiapood.ee koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta. Kauba kättetoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise viisist.

Tellimine
Oste on võimalik sooritada nii kasutajaks registreerudes kui ka ilma registreerumata. Klient alustab toote tellimise protsessi klikkides nuppule "Lisa ostukorvi" kuid Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel seda toodet ostma. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele ja ostukorvi lisamine ei broneeri toodet. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning vajadusel neid Ostukorvist eemaldada. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule "Vormista ost." See järel sisestab Klient arve saaja aadressi ja kauba saaja aadressi andmeid kui need ei ole juba varem sisestatud ja salvestatud. Järgmiseks valib Klient endale sobiva kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi. Pärast seda kuvatakse ekraanil tellimuse kokkuvõtte ja kogusumma. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine. Pärast müügitingimustega nõustumist ja vajutamist nupule "Kinnita tellimus," saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus. Kuni tellimus ei ole kinnitatud, on tooted saadaval ka teistele Klientidele. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole 1 tunni jooksul pärast tellimuse vormistamist saabunud tellimuse kinnitust, palume kirjutada sellest meile aadressil info@indiapood.ee. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on maksetähtaja jooksul tellimuse eest tasunud tellimuse kinnituse alusel tasumisele kuuluva summa. Ostu sooritamise järk-järgulise protsessiga võib tutvuda 'Kuidas osta?' lehel.

Maksmine
Tellimuse vormistamisel valib Klient endale sobiva makseviisi. Kui Klient ei ole tellimuse kinnituse alusel tasunud 3 kalendripäeva jooksul arvestades tellimuse sooritamise hetkest, loeb Indiapood.ee seda Kliendi sooviks ostust loobuda ning tühistab tellimuse. Enne tellimuse tühistamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile meeldetuletuskiri. Enam kui 5 tühistatud tellimuse korral on Indiapood.ee-l õigus kasutajakonto sulgeda. Maksmise kohta võib rohkem lugeda 'Maksmine' lehel.

Kauba väljastamine
Peale tellimuse kinnitamist ja maksmist väljastatakse tellitud kaup 48 tunni jooksul. Kui tellimus on sooritatud laupäeval, pühapäeval või riikliku püha ajal, väljastatakse kaup järgneva 2 tööpäeva jooksul. Kaup jõuab kohale vastavalt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisist. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel Kliendini. Kullersaadetise puhul on oluline, et Klient märgiks tellimuse esitamisel oma telefonibumbri. Indiapood.ee ja koostööpartnerid ei vastusta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuse eest juhul, kui viivitus või arusaamatus oli tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest. Kui saadetis on Indiapood.ee poolt väljastatud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile vastavasisuline teavitus. Kohaletoimetamisest saab rohkem lugeda 'Tarne' lehel.

Tellimuse tühistamine ja tagastamine
Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest ülekande sooritamist, kuid enne toodete väljastamist Indiapood.ee poolt, oma tellimus tühistada. Sellest tuleb teavitada aadressile info@indiapood.ee vastavasisulises avalduses. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva möödudes arvestades lepingust taganemisest (VÕS § 56 lg 3). Indiapood.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole tellimuse kinnituses toodud summat tasunud Meshmorph Studios OÜ pangakontole 3 kalendripäeva jooksul arvestades tellimuse kinnitamise hetkest. Enne tellimuse tühistamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile meeldetuletuskiri.
Kliendil on õigus tellitud kauba tagastada 14 kalendripäeva jooksul arvestades kauba kätte saamisest. Tagastatav toode peab olema originaalpakendis, kasutamata ja sildid küljes. Kauba proovimisel tekkinud müügiväärtuse vähenemine tuleb tasuda kliendil. Indiapood.ee võib keelduda kauba või pakendi tagasi võtmisest kui see on rikutud. Kauba tagastamisest tuleb Indiapood.ee-le enne postitamist teavitada, saates info oma andmete ja ettemaksuarve numbriga aadressile info@indiapood.ee.
Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva möödudes arvestades lepingust taganemisest (VÕS § 56 lg 3). Tagastuse kättesaamise kohta saadetakse Kliendi e-posti aadressile kinnitus. Kauba tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 10 € ulatuses Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule. Juhul kui Klient soovib toodet vahetada teise sarnase kaalu ja suurusega toote vastu, tuleb Kliendil tasuda vaid tagastuskulu, uue toote postitamiskulu kannab Indiapood.ee. Kui selgub, et toode on defektiga, mida enne pakendi avamist ei olnud võimalik avastada ning mis ei ole tekkinud pakendi avamisel, või Klient on saanud hoopis vale toote, võtke palun ühendust e-posti aadressil info@indiapood.ee
Tagastamisele ei kuulu sukatooted, rannarõivad ja pesu, hügieenilistel põhjustel. Toote tagastamise ja vahetamise kohta võib rohkem lugeda 'Tagastamine' lehel.

Vastutus ja vääramatu jõud
Indiapood.ee vastutab Kliendi ees Indiapood.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Klient vastutab Indiapood.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud). Indiapood.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

Muud tingimused
Indiapood.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Indiapood.ee ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel. Indiapood.ee jätab endale õiguse saata Kliendile info uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud Indiapood.ee uudiskirja. Kliendil on õigus oma andmed kustutada Indiapood.ee andmebaasist. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Indiapood.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Indiapood.eel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Autorikaitse
Kõik Indiapood.ee veebipoes olev pildiline ja tekstiline materjal on kaitstud autoriõigusega ja selle omavoliline kasutamine või paljundamine on seadusest tulenevalt keelatud. Rikkumise ilmsiks tulekul võib karistus olla kuni 300 trahviühikut. Kui rikkumise on toime pannud juriidiline isik, võib karistus olla kuni 31 955,82 €. Oma soovist kasutada indiapood.ee internetilehel eksponeeritud materjale (tekstid, pildid, ideed) palume teada anda e-posti aadressil info@indiapood.ee.

Klienditeenindus
Kõik Indiapood.ee ja Indiapood.ee tooteid, kampaaniaid või muud olulist infot puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile info@indiapood.ee. Indiapood.ee vastab saadetud kirjadele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.